รายงานพิเศษ : มหรสพโขนพระราชทานในพระราชพิธี

วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

คณะโขนพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สาธิตการแสดงโขนพระราชทาน ตอน “ทศกัณฑ์ลักพาตัวนางสีดา” คือ หนึ่งในตอนของมหรสพโขนพระราชทาน ที่เตรียมจัดแสดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
              
การแสดงโขนครั้งนี้ต่างจากเดิมที่นิยมโขนฉาก เปลี่ยนเป็นโขนกึ่งฉาก มีฉากประกอบบางฉาก ตามท้องเรื่อง และเน้นนำเทคนิคการใช้มัลติวิชั่นแทน เพราะเป็นการแสดงหน้าเวทีกลางแจ้ง
              
การจัดแสดงโขนพระราชทาน ได้คัดเลือกการแสดงจำนวน 3 ตอนใหญ่ ได้แก่ ตอนรามาวตาร ตอนสีดาหาย และพระรามได้พล และสุดท้ายตอนขับพิเภก
              
นอกจากความงดงามตระการตาตามรูปแบบโขนพระราชทานแล้ว ยังได้ปรับเปลี่ยนสอดแทรกเทคนิคชั้นเชิงทางศิลปะ การขับร้องแสดงดนตรี ขบวนท่ารำ และสำคัญที่สุดได้สอดแทรกคุณธรรมแห่งความจงรักภักดี
              
มหรสพโขนพระราชทาน จะใช้นักแสดงกว่า 300 ชีวิต มีทั้งนักศึกษา อาจารย์นาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร ส่วนเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโขนเพิ่มเติม ตามโบราณราชประเพณี ใช้ช่างฝีมือของศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา ทอผ้า ปักลวดลาย

Tag : มหรสพ โขนพระราชทาน