กองทัพบกพอใจสามารถป้องกันการโจมตีป่วนเว็บไซต์ราชการให้ลดลง

วันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

พลตรีฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหารบก บอกว่าหลังมีแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม รองรับทั้ง 3 ด้าน คือ มาตรการป้องกัน มาตรการป้องปราม และการผนึกกำลังทุกภาคส่วนทำให้การโจมตี หรือป่วนเว็บหน่วยงานราชการจากกลุ่ม Hacker หรือผู้ไม่หวังดีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศลดลงมาก

ทั้งนี้เป็นผลจากการสร้างความเข้าใจและการดำเนินการทางกฎหมาย ทำให้หน่วยงานต่างๆ มีเวลาในการพัฒนาองค์กรไปสู่ Thailand 4.0 และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น โดยเฉพาะกรณีการโจมตีของมัลแวร์ WannaCry และ Petya ได้รับผลกระทบน้อยมาก

สำหรับเว็บหมิ่นสถานบันนั้น ตรวจพบ 1,171 รายการ โดยมาจาก Facebook 441 รายการ ปิดไปแล้ว 411 รายการ, Youtube 656 รายการ ปิดไปแล้ว 335 รายการ,  Twitter 10 รายการ ปิดไปแล้ว 6 รายการ รวมที่ได้รายงานและประสานการปิดกั้นกับ DE, กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ปอท. ได้ปิดกั้นเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 752 รายการ

Tag : ป่วนเว็บราชการ