ชาวสวนมะนาวเมืองลำปาง ร้องมะนาวล้นตลาด-พื้นที่รองรับไม่เพียงพอ

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 11:35 น.

Views

ชาวสวนมะนาว ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ร้องเรียนหลังผลผลิตมะนาวในพื้นที่ของเกษตรกร 6 หมู่บ้าน เนื้อที่ 2,000 ไร่ ออกจำนวนมากแต่ไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ ซึ่งเกษตรกรกำลังเดือดร้อน
              
นางสมศรี วังเสาร์ เกษตรกรชาวสวนมะนาว เปิดเผยว่าขณะนี้มะนาวออกผลผลิตจำนวนมาก โดยเก็บได้วันละไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม แต่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไม่กี่ราย และคัดเอาเฉพาะมะนาวเกรดเอเท่านั้น ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายต้องแบ่งเฉลี่ยกันเก็บผลผลิตออกขายไม่เกินคนละ 600 กิโลกรัม และรับชื้อกิโลกรัมละ 1.50 บาท เท่านั้น จากเดิมเคยขายได้กิโลกรัมละ 5-10 บาท
              
ส่วนผลมะนาวเกรดที่เป็นเกรดรองลงไป ก็ต้องปล่อยให้ผลร่วงลงดินเพื่อให้เน่าเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติ
              
ด้านนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานในท้องถิ่นกำลังจัดหางบประมาณมาให้กลุ่มแม่บ้าน รับซื้อมะนาวที่ร่วงหล่นมาทำการแปรรูป และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาราคามะนาวตกต่ำ และผลผลิตล้นตลาด
              
ซึ่งเกษตรกรสวนมะนาว วิงวอนให้โรงงานรับซื้อผลผลิตมะนาวในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง ช่วยรับซื้อมะนาว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งก่อนหน้านี้โรงงานต่างๆ ปฏิเสธที่จะรับซื้อ เพราะหากรับซื้อแล้วก็จะขายต่อ
ไม่ได้

Tag : มะนาว มะนาวล้นตลาด ลำปาง