จับตา คสช.ใช้มาตรา 44 ตั้ง สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 11:35 น.

Views

โดยที่ประชุม คสช.เมื่อวานนี้ เห็นชอบให้หัวหน้า คสช.ใช้คำสั่งตามมาตรา 44 จัดตั้ง "สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ" ที่รวมหน่วยงานบริหารจัดการน้ำทั้งหมด เบื้องต้นมีหน้าที่หลัก ตั้งแต่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ มีศูนย์ข้อมูลการจัดการข้อมูลน้ำ รวบรวมข้อมูลน้ำ ป่า ที่ดิน เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนทั้งหน้าที่ และงบประมาณในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ การให้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี จะปลอดจากการเมืองแทรกแซงมากกว่าสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ด้วย

ส่วนบ่ายวันนี้ นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช.เพื่อพิจารณาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก นำมาเป็นแหล่งเก็บน้ำ โดยจ่ายชดเชยอย่างเหมาะสม รวมถึงการเวนคืนที่ดิน หรือเช่าที่ดินเพื่อเก็บกักน้ำขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบด้วย

ขณะที่สถานการณ์อุทกภัย ล่าสุดเหลืออีก 9 จังหวัด ทางการจึงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยแก้ไขปัญหา ควบคู่กับเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ส่วนยอดบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 11 ล้าน 7 แสนบาท ทำให้มียอดคงเหลือในกองทุนรวม 615 ล้านบาท

Tag : ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ม.44