เขื่อนเจ้าพระยาน้ำยังสูงต้องเฝ้าระวัง พื้นที่ตอนบนอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 11:35 น.

Views

แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณ  1,657 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่น้ำระบายท้ายเขื่อน มีปริมาณ 1,211  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนน้ำที่ผันเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตก มีปริมาณ 218 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ฝั่งตะวันออก 85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมการผันน้ำทั้ง 2 ฝั่ง 303 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานการณ์โดยรวมยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนบน ที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก 
              
ส่วนที่จังหวัดอ่างทอง ชาวนาในทุ่งเทวราช ตำบลเทวราช อำเภอไชโย และทุ่งอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ที่เป็นพื้นที่แอ่งกระทะ รับน้ำในฤดูน้ำหลาก ได้นำเครื่องเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ มาสูบน้ำที่ท่วมขังในนาข้าว ถึงระดับเกือบจะมิดรวงข้าวออกจากนา แล้วจ้างรถเกี่ยวข้าวไปขายทั้งที่ข้าวยังโตไม่เต็มที่ เพื่อลดการเสี่ยงต่อการขาดทุน ทำให้มีรายได้กลับมาบ้าง เนื่องจากยังมีปริมาณฝนที่จะตกต่อเนื่องอีกหลายวัน
              
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยเฉพาะช่วงกลางคืน ที่ไม่สามารถออกกรีดยางได้  และอาจสร้างความเสียหายให้ต้นยาง ผู้ที่รับจ้างกรีดยาง ต้องหันไปหารายได้เสริมอย่างอื่นแทน ทั้งรับจ้างทั่วไปและก่อสร้าง

Tag : เขื่อนเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา