อย.ใช้ มาตรา 44 พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ ให้เร็วขึ้น

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 13:49 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ประกาศใช้ระบบขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ ตามคำสั่งมาตรา 44 ลดเวลาพิจารณาให้เร็วขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาช่วยประเมินและตรวจสอบสถานประกอบการ อีกทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลดจาก 35 วัน เหลือ 28 วัน รวมถึงการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ลดจาก 280 วัน เหลือ 220 วัน

Tag : ผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่