เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 18:00 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : บุญอุ้ม โคตรธรรม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.งิ้วดอน อ.เมือง จ.สกลนคร, พิทยา นาผล ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.สกลนคร, พรพิศ ทองก้อน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก บ้านน้อยจอมศรี จ.สกลนคร

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 9 สค 60 ชมพูนุช ภัทรขจี เดินหน้าฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย