รัฐบาลปรับโฉมแผนบริหารจัดการน้ำใหม่ รับสถานการณ์ปัจจุบัน

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ  กนช. นายกรัฐมนตรีประกาศปรับนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จากเดิมมี 3 กิจกรรมคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรม และน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ ให้เพิ่มการแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งอย่างเป็นระบบและครบวงจรรวมเป็น  5 กิจกรรม และให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยแผนและโครงการต่อไปต้องครอบคลุม 5 กิจกรรมนี้เท่านั้น   
              
โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่า รัฐบาลไม่อาจทนเสี่ยงกับภัยต่างๆ  ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี  และคุ้มค่าเท่าที่ควรอีกแล้ว โดยเฉพาะต้องเร่งจัดการปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งให้มีความชัดเจนก่อน  
              
นอกจากนี้ หัวหน้า คสช.ยังเตรียมใช้มาตรา 44 จัดตั้ง "สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ"  เพื่อรวมหน่วยงานบริหารจัดการน้ำทั้งหมดอยู่ภายใต้องค์กรเดียว ทำการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ  ป่า ที่ดิน เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนทั้งหน้าที่ และงบประมาณการบริหารจัดการ 
              
ขณะที่สถานการณ์อุทกภัย ล่าสุดเหลือ 9 จังหวัด ทางการจึงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย  พร้อมระดมเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาควบคู่กับเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์สู่ภาวะปกติโดยเร็ว    
              
ส่วนยอดบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในวันที่  8 สิงหาคมที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น   11.7 ล้านบาท ทำให้มียอดคงเหลือในกองทุนรวม 615 ล้านบาท  โดยวันนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำประเทศไทย ได้แสดงความเสียใจต่อสถานการณ์อุทกภัย  และบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย  1 ล้านบาทด้วย

Tag : แผนจัดการน้ำท่วม น้ำท่วม