ชงเปลี่ยนขั้นตอนแต่งตั้ง ผบ.ตร.พิจารณาระบบ 33-33-34

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

เป็นข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคลต่อที่ประชุมพิจารณา โดยเบื้องต้นให้การเสนอชื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  จเรตำรวจแห่งชาติ  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  และผู้บังคับการภาค  เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่วนระดับรองผู้บังคับการภาคลงมา ให้ผู้บังคับการภาคเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้ง เพื่อให้ความเป็นอิสระในการกำกับดูแล บริหารบุคคลภายในภาคของตัวเอง
              
จากนั้นนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  ที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานให้ความเห็นชอบ เพราะส่วนใหญ่นายตำรวจระดับสูงเป็นกรรมการ  ส่วนคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่เป็นคนนอกองค์กรตำรวจ และป้องกันข้อครหาว่ามีฝ่ายการเมืองพัวพันกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ
              
สำหรับแนวทางการแต่งตั้งนั้น  ให้พิจารณาจากระบบอาวุโสร้อยละ 33 จากความรู้ความสามารถ และรางวัลที่ได้รับร้อยละ 33 และจากความเหมาะสมร้อยละ 34 โดยจะมีการวางแนวทางป้องกัน กระบวนการกลั่นกรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการแทรกแซง

Tag : ผบ.ตร. แต่งตั้ง ผบ.ตร.