ปม "แยกเบอร์รายเขต" ยังวุ่นไม่จบ

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) บอกด้วยว่า หากผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตเลือกตั้งได้ตามที่ กรธ.คาดหวัง ก็ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะเป็นหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม กรธ.ก็พร้อมพิจารณาข้อเสนอและความเห็นจากฝ่ายต่างๆ

ก่อนหน้านี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.เห็นว่านายมีชัย ควรรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อทำให้กฎหมายสมบูรณ์ ไม่ควรยึดติดความคิดตนเองเป็นใหญ่หรือร่างกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง

สอดคล้องกับ นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่แนะว่าไม่ควรออกกติกา หรือกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือจำกัดพรรคการเมืองหรือนักการเมือง เพราะรูปแบบที่ กรธ.เสนอนี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตเลือกตั้งได้ แต่ทำให้ กกต. และพรรคการเมืองทำงานลำบากมากขึ้น ขณะที่ประชาชนเกิดความยุ่งยาก และสับสน