ช่อง 7 สี รับรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ในวันนี้กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดงาน "รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย" ขึ้นเป็นครั้งแรก โดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้นำเครือข่ายภาคสังคมและสื่อมวลชนทุกแขนง ประกาศเจตนารมณ์ จะร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่สื่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีกับประชาชน เด็กและเยาวชน

และในงานนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ ผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 26 ผลงานจาก 23 องค์กร ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบอกช่อง 7 เจ้าของรายการ "คอลัมน์หมายเลข 7" ได้รับมอบเกียรติบัตรผลงาน "สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเภทสื่อรายการโทรทัศน์" โดยมี นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่รางวัลยกย่องให้ "คอลัมน์หมายเลข 7" ซึ่งผลิตและดำเนินรายการโดย นายสมโภชน์ โตรักษา เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีก 1 รางวัลด้วย