พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

เวลา 19.17 น. วานนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ทอดพระเนตรละครเพลง เรื่อง "สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล" ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งในแง่การแสดง คุณค่าทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบชาวไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และชาติบ้านเมือง โดยเป็นเรื่องราวผ่านชีวิตของ แม่พลอย สาวชาววัง ที่มีช่วงชีวิตในรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 8 ผ่านความผกผันทางการเมือง ตั้งแต่การปกครองโดยพระมหากษัตริย์ จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย

เวลา 15.35 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดนิทรรศการ ณ สุดสายที่ปลายรุ้ง ซึ่งศิลปินกลุ่ม "เดอะเรนโบว์ส" จัดขึ้นจนถึงวันที่ 12 กันยายนนี้ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพ มอบให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย โดยนิทรรศการฯ จัดแสดงผลงานภาพวาดของสมาชิก 5 ท่าน กว่า 170 ผลงาน เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งภาพทิวทัศน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ภาพดอกดารารัตน์ หรือ แดฟโฟดิล และภาพดอกดาวเรือง นอกจากนี้ มีภาพวาดทิวทัศน์ และดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ศิลปินได้ใช้ความถนัดและความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านลายเส้น สีสัน ฝีแปรง อารมณ์ ความรู้สึก โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

เวลา 16.50 น. เสด็จไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และคณะสงฆ์หนตะวันออก ทั้ง 5 ภาค 24 จังหวัด จำนวน 86 รูป สวดพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 โดยนำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก 24 จังหวัด มาประกอบพิธีฯ นอกจากนี้ ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเฉลิมพระเกียรติฯ สืบดวงชะตาตามประเพณีไทยโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ กว่า 500 รูป และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีฯ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระกรณียกิจ สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล นิทรรศการ ณ สุดสายที่ปลายรุ้ง วัดไตรมิตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์