มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 20:11 น.

Views

ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ทั้งนี้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สร้างขึ้นเนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งโครงการระยะแรก มีพื้นที่ 140 ไร่ และโครงการระยะที่สอง จะเพิ่มพื้นที่อีก 60 ไร่ ภายในสวนมีการปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ และมีจุดน่าสนใจ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์, ลานบัว และสวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด

Tag : พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ