ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณกระท้อนแถว ถนนจรัญสนิทวงศ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 20:14 น.

Views

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปร่วมกันขุดลอกคลองกระท้อนแถว ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยนฤมลทิน 25 เมื่อวันที่ 28 และ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สนองพระราชดำริในการช่วยเหลือประชาชน โดยการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน เก็บเศษขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมทั้งวัชพืชที่หมักหมมและขึ้นอยู่ในคลอง ส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเหม็น น้ำในคลองระบายไม่สะดวก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและยุงชนิดต่าง ๆ โดยจากการดำเนินงานทำให้น้ำในคลองดังกล่าวระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ก็ไม่ไหลเอ่อเข้าท่วมในชุมชน ลำคลองมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่มีความพอใจ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจะร่วมกันสืบสานโครงการต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของตนเอง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลองกระท้อนแถว ถนนจรัญสนิทวงศ์ โครงการหน่วยพระราชทาน จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ