มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย จัดอบรม "หลักสูตรผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งภาฯ รุ่นที่ 6"

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 20:14 น.

Views

ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย จัดอบรม "หลักสูตรผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งภาฯ รุ่นที่ 6" โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่งภาฯ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ เน้นความเข้าใจ และทักษะการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งภาฯ ตั้งแต่การเลือกใช้พันธุ์ข้าว จนถึงการสีข้าว รวมทั้งด้านการตลาดและการบริหารจัดการ การวางแผนการทำงาน รวมทั้งการรายงานผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านสมาร์ทโฟน มีระยะเวลาอบรมภาคบรรยาย 3 วัน และภาคปฏิบัติ 3 วัน โดยนำไปปฏิบัติจริงที่แปลงนาของผู้ที่เข้าร่วมอบรม

Tag : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก หลักสูตรผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งภาฯ ทำนาแบบประณีต อบรมทำนาแบบประณีต