รายงานพิเศษ : ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลนจากนายทุน จ.กระบี่

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 07:18 น.

Views

ชุดปฏิบัติการพิเศษทั้ง 3 ชุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทวงคืนผืนป่าชายเลนจากนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดกระบี่ ติดตามรายงานของคุณพลอยระวี แป้นเจริญ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการครั้งนี้

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเหนือคลอง ป่าแหลมกรวด และป่าคลองบางผึ้ง ที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว ชุดพญาเสือ และชุดพยัคไพร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่กว่า 200 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุก ซึ่งก็พบว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 3 แห่งถูกนายทุน และชาวบ้านบุกรุก ทำเป็นสวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา และเตรียมทำนากุ้ง เกือบ 100 ไร่

การปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เบาะแสจากคนในพื้นที่ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบก่อนลงพื้นที่จริง โดยจุดแรกที่เข้าตรวจสอบ พบมีผู้บุกรุกเข้าไปทำสวนปาล์มน้ำมัน และยางพารามากถึง 63 ไร่ และจากอายุของต้นปาล์มน้ำมัน และต้นยางพาราส่วนใหญ่ พบว่าเติบโตหลังประกาศพื้นที่ให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงชี้ชัดได้ว่ามีการบุกรุกพื้นที่จริง และคาดว่าคนในพื้นที่เป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาแผ้วถางพื้นที่ ก่อนจะขายต่อให้กับนายทุน

จุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ได้นำภาพถ่ายทางอากาศ เปรียบเทียบกับพื้นที่จริงพบว่ามีการตัดต้นโกงกางเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ เพื่อนำพื้นที่มาก่อคันดินกักเก็บน้ำ มีลักษณะเป็นบ่อขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะเตรียมทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง

น่าเสียดายที่การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่พบผู้กระทำผิด แต่หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ จะเร่งสืบสวนหาผู้กระทำผิดบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 อย่างเด็ดขาด และรัดกุมที่สุด

ยุทธการทวงคืนผืนป่าชายเลน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เริ่มปฏิบัติทวงคืนผืนป่าจากนายทุนมาตั้งแต่ ปี 2557 ยึดคืนพื้นที่ป่ามาได้กว่า 36,000 ไร่ และในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายทวงคืนอีก 15,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้สามารถทวงคืนมาได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยได้คืนมาแล้ว 15,966 ไร่ ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 362 คดี ได้ผู้ต้องหา 37 คน และจากนี้ไปก็จะเร่งเดินหน้าฟื้นฟูผืนป่าที่ถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ พลิกฟื้นคืนป่าได้อีกครั้ง

Tag : ทวงคืนผืนป่าชายเลน ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลนจากนายทุน ทวงคืนผืนป่าชายเลนจากนายทุน