กองทัพอากาศเตรียมใช้อุปกรณ์พิเศษ ป้องกันโดรนในเขตห้ามบิน หวั่นเกิดการสูญเสีย

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 01:58 น.

Views

พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดเผยว่า กรณีที่บุคคลนำคลิปซึ่งถ่ายบริเวณสนามบินของกองทัพอากาศ เป็นภาพมุมสูงจากโดรนเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการบินโดรนระยะสูง 3,000 ฟุตบริเวณสนามบินดอนเมืองนั้น กองทัพอากาศเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล และการเผยแพร่คลิปดังกล่าว เพราะถือเป็นการทำผิดกฎหมาย รวมถึงเป็นอันตรายต่อเครื่องบินอย่างมาก อาจสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของประชาชน
              
ทั้งนี้กองทัพอากาศกังวล และห่วงใยความปลอดภัยด้านการบินบริเวณสนามบินต่างๆ จึงเตรียมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามบิน และได้เตรียมยุทโธปกรณ์พิเศษเพื่อยับยั้ง มิให้โดรนสามารถมาบินในเขตห้ามบินได้

นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติเดินอากาศฉบับใหม่ ได้ระบุถึงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  ดังนั้นกระทรวงกลาโหมต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคง ตลอดจนลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

Tag : ป้องกันโดรน เขตห้ามบิน