นายกฯ เตรียมตั้งสำนักงานใหม่บริหารจัดการน้ำโดยตรง

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมตั้งสำนักงานใหม่เพื่อรวมศูนย์งานและรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำโดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในการแก้ไขปัญหาให้ครบวงจร ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการขนาดใหญ่ เช่น คลองผันน้ำ ซึ่งต้องขอความร่วมมือและความเสียสละจากประชาชน เนื่องจากต้องใช้พื้นที่มาก แต่รัฐบาลก็พร้อมจะดูแลชดเชยให้อย่างแน่นอน 

สำหรับการแก้ปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ รัฐบาลมุ่งหวังให้ดำเนินการให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 - 50  เนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เพราะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

ขณะที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวระหว่างเป็นประธานมอบรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องในวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 2560 ว่า ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยยังไม่คลี่คลายทั้งหมด จึงขอให้ผู้ประสบภัยมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการเข้าช่วยเหลือและเยียวยาอย่างทั่วถึงและยุติธรรม

Tag : แผนบริหารจัดการน้ำ