Make Money ทำได้ใช้เป็น : แปรรูปมะนาว กู้วิกฤตสร้างรายได้

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

วิธีการแก้ปัญหาราคามะนาวที่กำลังตกต่ำ ไม่ต้องทิ้งให้เน่าเสีย ที่สำคัญวิธีนี้ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมะนาวไว้ได้นาน และสร้างรายได้ที่ดีด้วย