ไก่ฟาร์มใหญ่ ถูกโรคอหิวาต์ระบาด ตายกว่า 2 หมื่นตัว จ.ลำพูน

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

คนงานฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กำลังขุดหลุมขนาดใหญ่ เพื่อฝังกลบไก่ไข่ในฟาร์มที่ตายจำนวนมาก แต่จากการสอบถาม ปฏิเสธว่าไม่ได้ขุดหลุมฝังไก่ แต่เป็นการขุดลอกลำเหมืองหลังฟาร์ม

ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม มีการระบาดของโรคอหิวาต์ หรือโรคห่า ในสัตว์ปีก จนทำให้สัตว์ปีก เป็ด ไก่ ของชาวบ้านที่เลี้ยงระบบเปิดตายจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ฉีดยาฆ่าเชื้อควบคุมการระบาดแล้ว แต่โรคนี้ยังระบาดเข้าในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เลี้ยงระบบปิด จนไก่ที่เลี้ยงไว้ตายกว่า 20,000 ตัว คนงานจึงต้องช่วยกันขุดหลุมขนาดใหญ่หลังสวนลำไยภายในฟาร์ม ห่างจากโรงเรือน 200 เมตร แล้วโรยปูนขาวก่อนฝังกลบ

ขณะที่ชาวบ้าน กังวลว่าการฝังใกล้บ้านชาวบ้านและใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ อีกทั้งอยู่ในช่วงฤดูฝน อาจทำให้โรคระบาดต่อเนื่องจนควบคุมไม่ได้ 

ด้านปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรือนที่เลี้ยงไก่และพื้นที่โดยรอบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดแล้ว แต่ปฏิเสธให้ข้อมูล บอกแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะควบคุมได้ภายในเดือนกันยายนนี้

Tag : ไก่ฟาร์มอหิวาต์ระบาด ไก่ฟาร์ม โรคอหิวาต์ระบาด โรคอหิวาต์