คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธเงินอุดหนุนกีฬาที่สมุทรปราการ ตอนที่ 2

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

การตรวจสอบโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.) สมุทรปราการ ได้งบอุดหนุนจาก อบจ.สมุทรปราการในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา 4 รายการและจัดฝึกอบรม 3 กิจกรรม รวมกว่า 223 ล้านบาท โดยไม่ผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ มีรองผู้ว่า กกท. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และปลัด อบจ.สมุทรปราการ ร่วมตรวจสอบ โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลสัปดาห์ที่แล้วพบการทำผิดระเบียบราชการ จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับเหมาครบ ทั้งที่ก่อสร้างสนามกีฬายังไม่เสร็จ โดยผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการ เป็นผู้เดียวที่มีอำนาจเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจำนวนนี้

ทั้งนี้ข้อบังคับของ กกท. กำหนดให้ผู้อำนวยการ กกท.จังหวัดอนุมัติใช้จ่ายงบได้ ครั้งไม่เกิน 20,000 บาท

ด้านปลัด อบจ.สมุทรปราการปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ ยืนยันสามารถให้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา หากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกระจายอำนาจจังหวัด

ขณะที่สภาพสระว่ายน้ำและสนามเทนนิส 2 คอร์ต พบว่าก่อสร้างยังไม่เสร็จและทำผิดแบบ โดย สตง.มีหลักฐานว่า เบิกค่าจ้าง 90 ล้านบาทไปครบแล้ว

สระว่ายน้ำ พ้นกำหนดส่งมอบงานเกือบ 1 ปีแล้ว อัฒจันทร์ที่นั่งมี 5 ชั้น แต่ทำเพียง 4 ชั้น และไม่มีเก้าอี้พลาสติก

ส่วนสนามเทนนิสแบบกำหนดเป็นพื้น คสล. (โครงสร้างเหล็ก - Steel Structure) แต่ก่อสร้างเป็นพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และยังไม่ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามเทนนิส

วันพรุ่งนี้ขยายผลงานก่อสร้างโรงยิมเนเซียม วงเงินกว่า 69 ล้านบาท และบทสรุปการตรวจสอบโครงการนี้จากผู้ว่า สตง.

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7