หอการค้าไทย เผยค่าดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันลดลง

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 16:32 น.

Views

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยล่าสุด ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 53 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 55 ซึ่งการที่ค่าดัชนี มีแนวโน้มใกล้เกณฑ์ 100 จะถือว่าปัญหาการคอร์รัปชันลดลง หรือเรียกว่า แทบไม่พบการคอร์รัปชันเลย

ส่วนเหตุผล ที่ทำให้ค่าดัชนีคอร์รัปชันไทยลดลง เพราะประชาชนกังวลว่า อาจมีการคอร์รัปชัน จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ทำให้ค่าดัชนีมาอยู่ที่ระดับ 54 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 57 โดยประชาชนเห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐยังไม่เข้มงวดและมีช่องว่างให้เกิดการคอร์รัปชัน

ด้าน ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า จากผลสำรวจยังพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 59% ไม่นิยมจ่ายเงินใต้โต๊ะ ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 8 ปี แต่ก็พบว่า ผู้ที่จ่ายเงินใต้โต๊ะใช้เม็ดเงินมากขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 5-15% ของงบประมาณ มีผลสร้างความเสียหายสูงถึง 65,000-196,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อจีดีพีประมาณ 0.4-1.3%

ด้านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.จัดสัมมนาโครงการขยายผลความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจุดประสงค์สำคัญเพื่อบูรณาการ และประสานความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช.กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยจะนำผลสรุปมาเสนอเป็นมาตรการแก้ไขและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง ป.ป.ช.และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผู้ประกอบการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

Tag : คอร์รัปชัน แนวโน้มคอร์รัปชัน