เดินหน้าประเทศไทย : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 18:14 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
พิธีกร : เพชรหอม สุคนธ์เพชร, นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์, ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
แขกรับเชิญ : ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี, ภุชพงค์ โนดไธสง ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กฤษฎา จีนะวิจารนะ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 10 สค 60 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย สำนักงานสถิติแห่งชาติ