สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 17.18 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการพระราชทานเพลิงศพ นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากไขกระดูกทำงานผิดปกติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สิริอายุ 70 ปี

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2489 เป็นบุตรของนายโลวแตะ แซ่โล้ว กับนางสิวหย่อน แซ่เลี้ยง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย เมื่อปี 2513 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานศาลฎีกา, ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่งธนบุรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในสมัยรัฐบาลของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรี และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ด้านครอบครัว สมรสกับ นางเพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ มีบุตร-ธิดา 2 คน

เวลา 18.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเอนโน โดรฟีนิก (Mr.Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในการนี้ นางจูลิ เซกิงูจิ โดรฟีนิก (Mrs.Juli Sekiguch-Dro-fenik) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

เวลา 18.22 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหลี บุญค้ำ (Mr.Ly Bounkham) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

โอกาสนี้ นางอ่อนแก้ว บุญค้ำ (Mrs.Onkeo Bounkham) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

เวลา 18.32 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเบนจามิน คิง (Mr.Benjamin king) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ พระราชทานเพลิงศพ ชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี