สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดฟุกุโอกะ และจังหวัดโออิตะ

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดฟุกุโอกะ และจังหวัดโออิตะ ซึ่งอยู่บริเวณตอนเหนือของภูมิภาคคีวชู ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว หม่อมฉัน รู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยและดินถล่มอย่างรุนแรงในจังหวัดฟุกุโอกะ และจังหวัดโออิตะ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังฝ่าพระบาท และผู้ประสบความทุกข์ และความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ฝนตกหนัก ฟุกุโอกะ โออิตะ