สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรณีเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นตาลัส พัดขึ้นฝั่งทางภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรณีเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นตาลัส พัดขึ้นฝั่งทางภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นตาลัส บริเวณภาคกลางของเวียดนาม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์จากภัยธรรมชาติครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เวียดนาม พายุไต้ฝุ่นตาลัส