สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายคัลต์มา บัตทุลกา (Mr.Khaltmaa Battulga) ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย คนที่ 5 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

ฯพณฯ นายคัลต์มา บัตทุลกา ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย กรุงอูลานบาตอร์ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนมองโกเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันท์มิตร และความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์นแสดงความยินดี นายคัลต์มา บัตทุลกา Khaltmaa Battulga ประธานาธิบดีมองโกเลีย มองโกเลีย