พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้า

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 18.19 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเฝ้า ในการนี้ ได้ประทานฟุตบอล และอุปกรณ์กีฬา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560

จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการสมาคมฯ นำนักเรียนทุนที่ได้รับทุนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เฝ้า ในการนี้ ได้ประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทุนเรียนดี