สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

ที่ศาลาศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคและบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 200 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย

จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง เพื่อตรวจดูความเสียหาย และความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำฯ ซึ่งคันดินที่กั้นอ่างเก็บน้ำฯ ได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้น้ำปริมาณมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของราษฎรเสียหาย

ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เซินกา" ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ในจังหวัด จำนวน 15 อำเภอ 99 ตำบล 812 หมู่บ้าน โอกาสนี้ พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน โดยสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถุงพระราชทาน องคมนตรี