องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ซึ่งสำนักงาน กปร.ร่วมกับศูนย์ฯ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้ง ให้ประชาชนได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และแสดงตัวอย่างความสำเร็จให้เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ภายในงานมีการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่, การบริการตรวจวิเคราะห์ดิน, การฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 5 หลักสูตร, การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP

Tag : องคมนตรี นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์ OTOP ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน