ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ช่วยกันขุดลอกคลอง พัฒนาชุมชนให้สะอาดน่าอยู่

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 19:56 น.

Views

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปร่วมกันขุดลอกคลองบึงพระยาสุเรนทร์ เขตบางเขน ซึ่งกั้นระหว่างแขวงออเงิน เขตสายไหมกับแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สนองแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือประชาชน ก่อนนี้บริเวณรอบคลองมีเศษขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะวัชพืช เช่น ผักตบชวา จอก และแหน เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้น้ำในคลองเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และยุงชนิดต่าง ๆ ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝนที่เกิดฝนตก น้ำในคลองจะเอ่อท้นเข้าท่วมนาข้าว รวมถึงพืชผลทางการเกษตรของประชาชนเป็นเวลาหลายวัน ทำให้นาข้าวและสวนผลไม้ยืนต้นตาย ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

หลังจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้ปัจจุบันน้ำในคลองใสขึ้น กลิ่นของน้ำเน่าเสียเริ่มลดลง ที่สำคัญเวลาฝนตกน้ำในคลองสามารถระบายออกสู่แม่น้ำได้อย่างรวดเร็ว ไม่เอ่อท้นเข้าท่วมนาข้าวและพืชผลทางการเกษตร ลำคลองมีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้พอใจ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน และต่างกล่าวว่า หลังจากนี้จะช่วยกันดูแลรักษาสภาพคลอง โดยไม่ทิ้งเศษขยะ และน้ำเสียลงสู่คลอง ช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ขึ้นใหม่ เพื่อรักษาคลองแห่งนี้ ให้สะอาดสวยงามอยู่คู่ชุมชนแบบนี้ตลอดไป

Tag : โครงการจิตอาสา จิตอาสา คลองบึงพระยาสุเรนทร์ ขุดลอกคลอง