ภาพถ่ายสุนทรียะแห่งน้ำ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ-คุณค่าของน้ำ

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 02:04 น.

Views

ภาพเหล่านี้เป็นภาพถ่ายที่ผู้สนใจส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. สุขใจที่ได้ดูแลคุณ ภายใต้หัวข้อ "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและคุณค่าของน้ำ ผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย โดยเน้นแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ ความงามและความสุขของการมีน้ำใช้
              
ทั้งนี้ มีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดกว่า 800 ภาพ เป็นภาพที่ตรงตามหลักเกณฑ์ 570 ภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ตัดสินรางวัล
              
ผลงานภาพถ่าย "น้ำใสไหลเย็นเห็นฝูงปลา" เป็นภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งทาง กปน. จะนำไปเผยแพร่ในงานวันสถาปนา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่

Tag : สุนทรียะแห่งน้ำ