คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธเงินอุดหนุนกีฬาที่สมุทรปราการ ตอนที่ 3

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง.(สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) อธิบายข้อพิรุธที่ตรวจพบจากเงินอุดหนุนที่ อบจ.สมุทรปราการ  มอบให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.สมุทรปราการ เพื่อก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม โดยนางชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการ กกท. สมุทรปราการ ใช้วิธีพิเศษจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาจ้างเอกชน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ค่าจ้าง 69 ล้าน 70,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 29 กันยายนปีนี้

น่าสังเกตว่า กรรมการตรวจการจ้างงานโครงการนี้ ไม่มีตัวแทนของ กกท.สมุทรปราการ และ อบจ.สมุทรปราการ

นอกจากนี้ สตง.ตรวจไม่พบหลักประกันสัญญาที่เอกชนมอบให้ กกท.สมุทรปราการ จึงขยายผลตรวจภายในห้องพักของผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการ 

ผลการเปิดตู้เซฟ ไม่พบสัญญาจ้างงานและหลักประกันสัญญา

การตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ อบจ.สมุทรปราการมอบให้ กกท.สมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อก่อสร้างปรุงสนามกีฬาและจัดฝึกอบรม รวมกว่า 223 ล้านบาท สตง.พบข้อพิรุธหลายอย่างตามที่เสนอข่าวตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาผู้ว่า สตง.จึงฝากข้อคิดถึงผู้ว่า กกท.

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7