หลายจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่มีเยาวชนร่วมเข้าค่ายฝึกอาชีพ ในโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอเมืองปัตตานี" รุ่น 4 ที่เป็นโครงการที่นำเยาวชนมาเข้าค่ายหลักสูตร 12 วัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นผู้มีจิตใจมุ่งมั่น หลีกเลี่ยงยาเสพติด รวมถึงฝึกอาชีพให้ได้มีทักษะด้านอาชีพต่างๆ พร้อมจัดกิจกรรมแสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ที่จังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ โรงพยาบาลแม่สอด และสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีชาวจังหวัดตาก ทุกสาขาอาชีพ จาก 9 อำเภอ พร้อมใจกันบริจาคโลหิต

บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ทางเทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ ชายหาดบางแสน ร่วมกันเก็บขยะตามแนวชายหาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชน รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และปรับปรุงภูมิทัศน์ของชายหาดบางแสน ให้มีความสวยงาม โดยขยะที่เก็บตามชายหาด สามารถนำมาแลกไข่ได้อีกด้วย

ขณะที่ดอกมะลิ ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าจำนวนมาก ในช่วงวันแม่แห่งชาติ ทำให้ตลาดขายดอกมะลิในหลายจังหวัด ทั้งอ่างทอง สุรินทร์ เลย ที่มีความต้องการกว่าเท่าตัว ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้า ทำให้มีการปรับราคาขึ้นสูงมาก แม่ค้าต้องเร่งผลิตพวงมาลัยดอกมะลิ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์  ต้องเร่งเก็บดอกมะลิ ออกขาย ขณะที่ราคาดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 1,200-1,300 บาท

Tag : วันแม่แห่งชาติ