เตรียมใช้คิวอาร์โค้ดบรรยายภาพและเสียง ในนิทรรศการพระราชพิธีฯ

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายนนี้

ที่ประชุมได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 5 ชุด ดูแลฝ่ายต่างๆ และจะกำหนดเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่ 07.00-23.00 น.จำนวนผู้เข้าชมรอบละ 500 คน นอกจากนี้เตรียมนำเทคโนโลยี QR CODE มาใช้บรรยายภาพและเสียงประกอบความรู้ความเข้าใจในนิทรรศการ

นิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งจะทำเส้นทางอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตา  และวีลแชร์ให้เข้าชมนิทรรศการหมวดบรมกษัตริยาธิราช อุปกรณ์ทรงงาน ธรรมราชา เส้นทางสายพระราชไมตรี และประมวลภาพการถวายความอาลัย และพระราชาในนิทาน ตลอดจนความงดงามของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และประณีตศิลป์ ประกอบพระเมรุมาศ

การดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ก็เป็นเรื่องสำคัญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ 150 คันที่ได้รับการสนับสนุนมาจากภาคเอกชน มอบให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก น้อมถวายเป็นพระราชกุศล และนำไปใช้กับประชาชน ที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

Tag : นิทรรศการพระราชพิธี