กิจกรรมวันแม่แห่งชาติต่างจังหวัด

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 15:53 น.

Views

จังหวัดสงขลาถือโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปรับทัศนียภาพเมืองท่องเที่ยว โดยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าทั่วเมือง เริ่มที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ         

เด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล ร่วมทำกิจกรรมวันแม่ และได้สวมหมวกนิรภัยสำหรับเด็กที่รับมอบจากนายอำเภอเมืองสตูล ตามโครงการ "ขอบคุณที่ห่วงใยหนู" เพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกการปฏิบัติตามวินัยจราจรให้กับเด็กและผู้ปกครอง สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

กลุ่มสมาชิกชมรมปั่นจักรยาน และชาวนครพนมรวมกว่า 300 คัน ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทาง 60 กิโลเมตร จากตัวเมืองนครพนม ไปที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้ร่วมกันทำบุญ สักการะองค์พระธาตุพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่สวนสุขภาพบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 36 เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่เอกลักษณ์ความสวยงามของกล้วยไม้ไทย และไม้ดอกเมืองเหนือ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ส่งเสริมเกษตรกรไทย ในการปลูกกล้วยไม้

จังหวัดลพบุรี  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่า โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากร้านค้าในจังหวัดสระบุรี จำนวนกว่า 2,000 ต้น        

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ และประชาชนจำนวนมาก ที่มาร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี