สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 19:43 น.

Views

เวลา 17.17 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเททองหล่อพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งคณะสงฆ์โดยเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยเป็นพระพุทธรูป ที่มีพุทธลักษณะเดียวกับพระพุทธรูประจำพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แต่พระพุทธรูปองค์ฯ นี้ ยกพระหัตถ์ขวาทำด้วยทองคำ น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ความสูงถึงพระรัศมี 38 เซนติเมตร ประดิษฐานบนฐานแปดเหลี่ยม ทำด้วยทองคำขาว น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อว่า "พระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล" อันมีความหมายว่า "พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา"

ทั้งนี้ พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเท่าจำนวนปีแห่งพระชนมพรรษาเพิ่มเจริญขึ้นแต่ละปี พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเริ่มมีการสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เวลา 18.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ จำนวน 1,128 นาย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทใจความสำคัญว่า "การให้คำสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลนี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการแสดงถึงความตั้งใจ และจริงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ ถ้าบ้านเมืองเรามีผู้ใหญ่ที่รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังแล้ว ก็หวังได้ว่าบ้านเมืองเราจะมีแต่ความเจริญมั่นคง และประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาคำปฏิญาณนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และปฏิบัติให้ได้จริง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และแก่ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้ยึดถือปฏิบัติตาม ประชาชนที่รู้เห็นก็จะศรัทธาเชื่อถือ และให้ความร่วมมือในภารกิจทุกอย่างโดยเต็มใจ"

เวลา 19.10 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชกรณียกิจ