ชุมชนริมคลองขวางบน เขตสวนหลวง และเขตพระโขนง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาชุมชน และคูคลองให้กลับมาใสสะอาด

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 19:46 น.

Views

หลังจากที่ประชาชนจิตอาสาในโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย สนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าไปช่วยกันขุดลอกคูคลอง เก็บเศษขยะ วัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองขวางบน ตลอดจนทำความสะอาดชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ซอยอ่อนนุชฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 10 ถึงซอย 28 โดยดำเนินงานไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ปัจจุบัน ภูมิทัศน์สองฝั่งคลองมีความสะอาด ในลำคลองไม่มีวัชพืชปกคลุมขวางทางน้ำ ทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองพระโขนงสะดวกขึ้นมาก ชุมชนน่าอยู่ บ้านเมืองสะอาดตา ประชาชนมีความสุข ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้เรื่อยไป

Tag : ชุมชนริมคลองขวางบน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดีด้วยหัวใจ ขุดลอกคูคลอง