สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 19:48 น.

Views

ที่อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร, นครพนม, อำนาจเจริญ, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ยโสธร และหนองคาย จังหวัดละ 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ ด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานยา ผู้ประสบอุทกภัย