นครสวรรค์ ระดับน้ำยังสูง

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 10:11 น.

Views

จังหวัดนครสวรรค์ ยังมีน้ำจากแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางภาคเหนือ ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ไหลท้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ ตำบลท่าไม้ และตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง ชาวบ้านต่างเฝ้าระวังและสังเกตุ น้ำที่ไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือ โดยยังเก็บสิ่งของไว้บนที่สูง เนื่องจากก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมแม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วก็ตาม แต่ก็มีน้ำเหนือไหลหลากลงมาสมทบทำให้น้ำยังสูงอยู่

โดยแม่น้ำน่านมีปริมาณไหลผ่านที่ 1,261 ลบ.ม ต่อวินาที น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านที่ 1,645 ลบ.ม ต่อวินาที  สำหรับน้ำที่ท่วมขังตามทุ่งนาในพื้นที่อำเภอหนองบัว อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก ระดับน้ำที่ท่วมสูงได้ลดลงต่อเนื่อง แต่จุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขัง ระดับน้ำยังทรงตัวเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยาได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยังมีปริมาณมาก

Tag : น้ำท่วม แม่น้ำน่าน แม่น้ำยม นครสวรรค์