ตรวจสุขภาพประชาชนฟรี ถวายพระราชกุศลวันแม่

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 15:13 น.

Views

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ การตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด, ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น และตรวจมะเร็งปากมดลูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Tag : ตรวจสุขภาพฟรี