เดินหน้าประเทศไทย : สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญาสู่งานศิลป์

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 19:33 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญาสู่งานศิลป์

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
พิธีกร : เพ็ญพรรณ แหลมหลวง
แขกรับเชิญ : วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 12 สค 60 วีระ โรจน์พจนรัตน์ สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญาสู่งานศิลป์ เพ็ญพรรณ แหลมหลวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม