เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระมารดาแห่งการอนุรักษ์

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 21:02 น.

Views

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ "พระมารดาแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ"

Tag : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ