ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและเติร์กเมนิสถาน ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม พุทธศักราช 2560

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 21:03 น.

Views

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและเติร์กเมนิสถาน ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม พุทธศักราช 2560

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 517 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 16.15 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ 518 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 06.40 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2560

Tag : ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน