รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 21:05 น.

Views

ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยเช้าวันนี้ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 851 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อมอบบุญต่อผู้ประสบอุทกภัย

ส่วนในเวลา 09.00 น. พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน นำส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

และที่อาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสักการะ การลงนามถวายพระพร และบริการตรวจสุขภาพฟรี เช่น การตรวจมวลกระดูก การตรวจคัดกรองโรคไต การตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้น และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Tag : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์