สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 21:07 น.

Views

ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โดยในช่วงวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะงานช่างฝีมือศิลปะไทยแขนงต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้สนใจ อาทิ งานไม้แกะสลัก, การปั้นปูนสด, การทำดอกไม้, การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบ, การจัดแจกันดอกไม้ และการร้อยมาลัย  พร้อมกันนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการ "สองกษัตริย์ นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด" ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน  และในเดือนสิงหาคมนี้ ได้จัดพื้นที่นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อาทิ นิทรรศการโขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์, นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ รวมถึงการนำตัวอย่างเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิด เครื่องจักสานย่านลิเภา และการสาธิตงานคร่ำ โดยช่างศิลปาชีพ จากสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ซึ่งหาชมยากมาจัดแสดงด้วย

มื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้นำเหล่าทัพ ข้าราชการ และประชาชนร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยต่างจังหวัดได้จัดให้มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศาลากลางของแต่ละจังหวัด ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีฟ้าอ่อน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรมาโดยตลอด

จากนั้น เป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติ เริ่มด้วยการรำถวายพระพร โดยคณะนาฏศิลป์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, การแสดงโขนพระราชทาน ชุด "พระรามข้ามสมุทร", และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในชุด "สุทราภรณ์ เทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม" โดยนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาบรรเลง พร้อมการแสดงฟ้อนลาวดวงเดือน และการแสดงเสื้อผ้าชุดไทยพระราชนิยม, บทเพลงทรงโปรด, บทเพลงปลุกใจสนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้แก่ เพลงสยามเมืองทอง, รักหนึ่งในหัวใจ และแผ่นดินของไทย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560