คณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 21:08 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.30 น. มีคณะบุคคล และหน่วยงานที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด, บริษัท โชคไพศาลขนส่ง จำกัด, และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายนพดล มาตรศรี ในนามบริษัท มาตรศรี กรุ๊ป เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ และร่วมประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป

เวลา 14.30 น. มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด, บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด, และบริษัท รอยัล คิงดอม อินดัสทรี่ย์ จำกัด โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์ ถวายพระบรมศพฯ

เวลา 17.00 น. มีเจ้าภาพ อาทิ บริษัท ชุติพันธ์พิสุทธ์ จำกัด, บริษัท ปิยะขันธ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด, ชุมชนสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด, และกลุ่มจิตอาสานางฟ้าหลายวัย โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดต่าง ๆ สวดมาติกาและสดัปกรณ์

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ โดยมีเจ้าภาพ อาทิ บริษัท ปรินดา จำกัด มหาชน, บริษัท เมอร์ค จำกัด, คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา, ประชาชนแขวงคลองสองต้นนุ่น และศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จังหวัดนครราชสีมา

ขณะที่ตลอดทั้งวัน มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในช่วงวันหยุด วันแม่แห่งชาติ พาครอบครัวไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอด 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งทุกคนจะได้รับภาพพระราชทานเป็นที่ระลึก พร้อมทั้งอาหาร ของว่าง และน้ำดื่มพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 29,469 คน

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบถวายบังคมพระบรมศพ