สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดีย ก่อให้เกิดอุทกภัยในหลายเขตของรัฐคุชราต

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 21:03 น.

Views

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยรุนแรงในเขตคุชราต ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน รวมทั้งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น อุทกภัยรุนแรงในเขตคุชราต