การรถไฟฯ จัดขบวนรถไฟท่องเที่ยวพิเศษ หัวรถจักรไอน้ำ วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

เมื่อวานนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยได้จัดขบวนรถไฟท่องเที่ยวพิเศษ หัวรถจักรไอน้ำ เส้นทางกรุงเทพฯ-นครปฐม ซึ่งมีตู้โดยสารรวม 10 ตู้ รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ 800 คน

หัวรถจักรไอน้ำที่นำมาวิ่งให้บริการครั้งนี้ เป็น 1 ใน 5 หัวรถจักรไอน้ำที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วกว่า 60 ปี โดยการรถไฟฯ จะนำออกมาวิ่งให้บริการปีละ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 26 มีนาคม, วันที่ 12 สิงหาคม, วันที่ 23 ตุลาคม และวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  ผู้สนใจเดินทางไปกับขบวนหัวรถจักรไอน้ำ จะต้องจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าในราคา 999 บาท ซึ่งรวมค่าอาหาร และค่าท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ไว้แล้ว