ปภ.แจ้งเตือน 7 จังหวัดภาคกลาง เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งด้านเหนือและด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

สำหรับพื้นที่ยังประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย และพระนครศรีอยุธยา ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และเร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านในพื้นที่ที่คลี่คลาย เพื่อให้การช่วยเหลือให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และประชาชนสามารถติดต่อทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Tag : ระดับน้ำเพิ่มสูง ปภ